Home.
Auteur.
Publiciteit.
Bestellen.
Contact.

Arie de Ruiter
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Overzicht Dreiging
Overzicht
Volgmijoverzicht

Mieke Schepens:

Het is duidelijk dat de auteur zeer gedegen te werk is gegaan om informatie uit de middeleeuwen te verzamelen om op deze manier een geloofwaardig boek neer te zetten. Nadat je dit boek gelezen hebt, kun je met zekerheid zeggen dat je een heleboel hebt bijgeleerd over de middeleeuwen.
De auteur weet je meteen mee op reis te nemen naar deze tijd. Na nog maar een paar bladzijden gelezen te hebben, kijk je verbaasd rond in deze periode terwijl je veel herkenbare dingen tegenkomt.
Je leest over afgunst, zelfgenoegzaamheid, vooroordelen, winstbejag. Maar ook over liefde, vertrouwen in elkaars kunnen, vertrouwen op elkaars hulp en kennis delen met elkaar.
Geloof en bijgeloof is van alle tijden. Godsdienst is zeker aanwezig, maar het heeft een doel in het verhaal.
Je leert de hoofdpersonen kennen en waarderen. Het boek geeft goed weer hoe onze maatschappij zoals hij nu is, tot stand heeft kunnen komen.
Je zult de vaak humoristische manier van schrijven over bijzonder indrukwekkende gebeurtenissen waarderen. Ik heb daar van genoten. Ik heb veel van het boek glimlachend zitten lezen. Bij het lezen van de epiloog had ik tranen in mijn ogen van ontroering, zo mooi was het!
Een boek waarvan ik kan zeggen: Graag gelezen !

Volledige recensie: https://graaggelezen.blogspot.com/2015/03/recensie-de-getrouwde-monnik-van-arie.html

 

Hilde Roberts:

Als volwassen man treedt Norbert tot de kloosterorde toe. Zijn geloof wordt echter danig op de proef gesteld als hij de jonge, charmante Beatrijs ontmoet. Hij valt als een blok voor haar. Omdat de abt zich realiseert, dat Norbert de wereld buiten de kloostermuren niet kent - en dus niet bewust voor het celibataire leven van een monnik kan kiezen - wordt Norbert gedwongen om een half jaar als burger te leven. In die periode komt Beatrijs bij hem wonen en maakt hem wegwijs in de uitdagingen van het leven in een middeleeuwse stad. Norbert ontwikkelt zo een geheel eigen visie op zijn taak als monnik. Terug in het klooster zorgt hij dat de leer van Christus ingevuld wordt zoals bedoeld. Norbert helpt de armen, heeft alle mensen lief, maar natuurlijk vooral zijn Beatrijs. Gedurende tien jaar lopen we met Norbert op door een tijd geteisterd door de pest, geconfronteerd met Jodenhaat, worstelend met corruptie en gekenmerkt door de groei van handel en burgerij. 
De titel “De getrouwde monnik” geeft al te kennen dat het geloof een belangrijke rol speelt in het verhaal. Niet zo vreemd in een periode van onze geschiedenis waarin geloof en bijgeloof soms ingewikkeld met elkaar verweven zijn. Ook de levenswandel van Norbert toont de conflicten tussen de leer van de kerk die hem verwijt er een vrouw op na te houden en het volgen van je hart waarin je kan geloven dat God Beatrijs op Norbert’s pad heeft gebracht juist om zijn taak te kunnen vervullen.
Arie de Ruiter geeft ons een aardig inkijkje in het leven in de Middeleeuwen en de invloed van die tijd op ons huidige bestaan.

Volledige recensie: https://lekkerlezen.net/boeken-fictie/historische-romans/de-getrouwde-monnik-arie-de-ruiter/

 

Saskia Schouten:

Als kind kwam Norbert in een klooster terecht waar hij opgroeide. Als hij vijftien jaar is, legt hij de kloostergeloften af: gehoorzaamheid, armoede en kuisheid. Het kost hem strijd om daarin te volharden, vooral wat betreft de onkuisheid. Op een dag ontmoet hij de mooie Beatrijs die vlak bij het klooster woont. Hij valt als een blok voor haar. Hij komt tot het besef dat zoiets moois als de liefde tussen man en vrouw door God geschapen moet zijn. Maar in hem woedt tweestrijd. Hij komt vaak bij Beatrijs maar ze waarschuwt hem om dat niet te doen. Norbert heeft immers de belofte afgelegd om celibatair te leven? Maar de drang om bij elkaar te zijn is sterker dan de leer. Dan wordt hij voor een half jaar uit het klooster verbannen. Hij moet het leven buiten het klooster leren kennen.

Deze roman geeft een uitermate boeiend beeld van het leven in de Middeleeuwen. Bijgeloof, geloof, liederlijkheid, een dubbele moreel en een pestepidemie komen allemaal op een vlot geschreven manier met hier en daar een vleugje humor, aan de orde. Toen ik in het boek begonnen was, had ik moeite om het weg te leggen. Het boek heeft een bijzonder mooi beschreven ontroerend eind.

Volledige recensie: https://boekenmening.net/de-getrouwde-monnik

 

 

Belgisch Nieuwsblad d.d. 13 juli 2013:

Guldensporenslag in Nederlandse roman: Van de Nederlandse schrijver Arie de Ruiter is enige tijd geleden de middeleeuwse roman 'De getrouwde monnik' verschenen. Het boek beschrijft het leven van de monnik Norbert in een willekeurige stad in de Lage Landen, ongeveer op de helft van de 14de eeuw.

Daarin kiest de jongeman heel bewust voor het geestelijk, dus celibatair leven. Dit gaat zonder noemenswaardige problemen, totdat hij - eenmaal priester geworden - kijkt in de ogen van de prachtige Beatrijs. Tegen zijn verliefdheid kan hij geen weerstand bieden en dus komt hij in een onmogelijke tweestrijd terecht. De wijze abt stuurt hem voor een half jaar het klooster uit. Norbert krijgt de opdracht om kennis op te doen van het leven in de stad en daarna te beslissen welke kant hij op wil gaan. Omdat hij reeds als weeskind was opgevangen in het klooster, heeft hij geen idee van het burgerlijk leven. Hij valt dan ook van de ene verbazing in de andere. De materiële en geestelijke armoede van de burgers is zo groot, dat hij besluit om op zijn eigen wijze de strijd aan te gaan tegen deze erbarmelijke toestanden. In een mix van humor, religie en romantiek geeft het boek een mooi tijdsbeeld van de vroegere Lage Landen. Bijzonder is, dat in een verslag over strijdgroepen die elkaar op leven en dood bevechten, ook de Guldensporenslag bij Kortrijk wordt aangehaald. 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/blkva_20130713_002

 

 

 

 

Overzicht