Home.
Auteur.
Publiciteit.
Quotes.
Contact.

Arie de Ruiter
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Overzicht Dreiging
Overzicht
Volgmijoverzicht
Verkeerd spoor overzicht

Zo meldt zich een tweetal politieagenten op de maalderij, die even met de chef spreken. Natuurlijk schrikt Luc van hun verschijning. Als ze hem zonder omhaal bij de arm pakken en meenemen, bonkt zijn hart hem in de keel. Desalniettemin krijgt hij het voor elkaar om stomme verbazing te veinzen. Verbolgen vraagt hij de dienders waarvan hij beschuldigd wordt.

‘Ben ik soms een misdadiger?’ roept hij hun toe met een stem alsof ze tientallen meters van hem vandaan staan.

‘Dat gaan we eens fijn uitzoeken,’ is het antwoord. De mannen waar hij tussenin loopt, zijn duidelijk anders van karakter dan de goedmoedige Berend, die enkele malen bij hem thuis is geweest.

‘Dus ik word opeens verdacht? Op grond waarvan? Ik heb toch alles goed uitgelegd?’

‘We verdenken iedereen en jou een stukje meer,’ klinkt de stem van een van zijn begeleiders intimiderend. ‘Vooruit, in de auto jij. Je vindt het vast wel leuk om een autoritje te maken.’

‘In andere omstandigheden zou ik dat prachtig vinden, maar de aanleiding van deze tocht maakt het een stuk minder plezierig,’ probeert Luc grappig te zijn. ‘Maar jullie maken een vergissing, jongens. Ik heb niets misdaan. Jullie maken mij niet wijs dat jullie dat niet met me eens zijn.’

‘Houd je mond!’ wordt hem bevolen. ‘Op het bureau mag je alles zeggen, wat je op je hart hebt.’ Dreigend wordt eraan toegevoegd: ‘Wij hebben nog een aantal vragen aan jou, waar we graag antwoord op hebben.’

Lucs hersenen werken op volle toeren. Zouden ze een spoor gevonden hebben? Zo ja, welk dan? Altijd blijven ontkennen. Blijf vasthouden aan het verhaal dat je eerder verteld hebt.

Hij wordt vervoerd naar het politiebureau in Dordrecht, waar hij kennismaakt met de nieuwe rechercheur die hem het vuur nog eens extra na aan de schenen legt.

 

Verkeerd spoor overzicht